Dr. Csurgay Katalin

Dr. Csurgay Katalin

2009-ben végeztem a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán. A rezidensi éveimet a Semmelveis Egyetem Arc- Állcsont Szájsebészeti és Fogászati Klinikáján töltöttem, ahol 2012-ben kiválóan megfelelt minősítéssel Dento-alveoláris sebész szakorvosi címet szereztem, jelenleg az intézetben oktatóként és PhD hallgatóként dolgozom. Fő munkaterületeim: szájüregi ambuláns kisműtétek, fogászati alapellátás, implatációs sebészet.

positions: dentoalveolaris-sebész szakorvos, Implantológus