800px-Polymerisationslampe_an_20090930_03Az esztétikai fogászat egyik fő célkitűzése a fogak oly módon történő helyreállítása, hogy az lehetőség szerint a külső szemlélő számára ne is sejtesse a korábbi fogászati beavatkozás jeleit. A fényre kötő fogtömés megjelenése és elterjedése ennek a törekvésnek az első sikertörténete, az esztétikai fogászat igazi vívmányának tekinthető. A régi fémtartalmú amalgám tömésekkel ellentétben az esztétikus fogtömések nem csak fizikai, hanem kémiai úton is rögzülnek a fogban kialakított üreghez.

 

A kompozit tömőanyagokat az orvos a megfelelő üreg kialakítását követően folyékony állapotban helyezi a kialakított üregbe. Ezután egy speciális, 450 nanométer hullámhosszúságú fényt (UV fényt) kibocsájtó lámpával világítja meg. Ennek azért van jelentősége, mert az ilyen hullámhosszúságú fény alkalmas arra, hogy a kompozit tömőanyag folyékony mátrixát képező molekulákat gerjessze, így azok kémiai kötéseket alakítani ki egymással, és a fogzománc anyagával is.

 

Az esztétikus tömőanyagok két fázisból állnak. Egyrészt a szilárdulás előtti formázhatóságot biztosító folyékony mátrixból, illetve apró, nanométeres nagyságú üvegszemcsékből. A lámpával történő megvilágítás során a folyékony mátrix molekulái megszilárdulnak, egymással és a fogzománccal kémiai keresztkötéseket hoznak létre, és maguk közé zárják az apró üvegszemcséket. Ennek a szilárd hálónak és a háló közti térbe zárt üvegszemcséknek köszönhető a szilárd, a természetes fog fényáteresztő képességével rendelkező esztétikus, fogzománc keménységű fogtömés.

 

ID-10054735A kompozit tömőanyagokkal csak korlátozott nagyságú fogtömések készíthetők. Nagyobb mérető szuvasodás esetén előnyösebb, ha kompozit inlay-t vagy onlay-t készíttet a fogorvos. Ez nem különbözik sokban a kompozit tömésektől, pusztán annyi az eltérés a rendelői fogtöméshez képest, hogy a fogüreg kialakítását követően az orvos fogászati lenyomatot vesz a fogról, és az inlay-t, vagy onlay-t (ami egy nagy tömésnek is felfogható)  a fogtechnikai laboratórium készíti a lenyomat alapján, melyet a rendelőben speciális ragasztóval rögzítenek a kialakított üreghez. Az eredmény ebben az esetben is tartós, mely visszaadja a fog esztétikus megjelenését és a magabiztos mosoly élményét.